UNGHUNDSMÄSTERSKAPET 2020 INSTÄLLT

STYRELSEN FÖR SSÄK HAR BESLUTAT ATT STÄLLA IN 2020 ÅRS UNGHUNDSMÄSTERSKAP, DÅ DET MED GÄLLANDE RESTREKTIONER BETRÄFFANDE COVID 19 INTE BLIR MÖJLIGT GENOMFÖRA DET PÅ ETT SÄKERT SÄTT. VI HOPPADES I DET LÄNGSTA ATT DET SKULLE GÅ ATT GENOMFÖRA, MEN SER OSS TYVÄRR TVUNGNA...

Årsmöte 2020

Sydsvenska Älghundklubben inbjuder till årsmöte söndagen den 23 februari 2020 klockan 10.00 på Asa herrgård, Asa, Lammhult. (vägbeskrivning hittar du på:  www.asaherrgard.se.) Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast den 12 januari. Dessa läggs sedan ut...