Då klubben är representerad på Elmia 25,26,27 maj behöver vi medhjälpare i montern.

Intresserade kontaktar

Håkan Åberg tel 070-210 79 06 mail adress fredskogshakan@hotmail.com