Utställning

Läs ”Villkor för SÄK:s utställningar” för mer information om rätt att ställa ut. Anmälningsavgifter

  • Valpklass 130 kr
  • Veteranklass 190 kr
  • Övriga 310 kr

Betala  med payson i samband med anmälan. Vid betalning ange namn, adress, hund, regnr, klass.  Ofullständiga betalningar behandlas ej! Anmälan hittar du via provdata .se Gå in på provdata.se scrolla ner till SSÄK där finns anmälan till utställningar i klubbens regi.

SSÄK arrangerar tre utställningar varje år:

Moheda i februari, Torne i maj och Skedhult i september.

Utställningskommittén