Verksamhet

Verksamhet

Sydsvenska Älghundklubben är ansluten till Svenska Älghundklubben och en av totalt tio distriktsklubbar.  Huvudsyftet med Sydsvenska Älghundklubben är att genom utställningar, jaktprov samt systematisk och målinriktad information skapa förutsättningar för en exteriört och jaktligt god älghundsstam. För att nå detta satsas mycket på att anordna utställningar av god kvalité samt bedriva jaktprov, viltspårprov och utbildningsverksamhet.

Medlemmar gör er stämma hörd. Sydsvenska Älghundklubbens styrelse är vald av Er medlemmar under årsmötet. Det är viktigt att det är just Era idéer och förslag som kommer fram. Tveka inte utan ta kontakt med någon i styrelsen. Vi saknar många gånger inkommet material från er medlemmarna.