Det har inkommit en motion till årsmötet och den kommer där att behandlas.

Motion till SÄK.

Önskan att likrikta regler för vildsvinschampionat.

Bakgrund

Stor enighet råder om att vildsvinsprovet, som nu funnits i många år, varit mycket positivt och premierat samma egenskaper som vi söker hos älgproven –  t ex sök, förmåga att ställa och jaktlust – fast anpassat till det aktuella viltet. Det sistnämnda innebär att även hundens förmåga att anpassa arbetssättet till vad som står framför lyfts fram, vilket alltid varit en utmärkande egenskap hos en riktigt bra älghund.
Dessutom har provverksamheten bidragit till många samlade pluspoäng och ökad acceptans för älghundarna hos den ickejagande allmänheten som anser att vildsvin måste jagas effektivt, men samtidigt etiskt försvarbart. 
Dessutom är det stor enighet om att vildsvinsproven på inget sätt konkurrerar med älgproven. De kompletterar.

Motionen
Därför önskar vi, och många med oss, om att reglerna för championatet ska synkas med dem för älg. Idag kan hunden bli vildsvinschampion med två vildsvinsettor plus en älgetta. Vi vill att en hund även ska kunna bli älgchampion med två älgettor och en vildsvinsetta. Detta är både logiskt, enkelt och enbart positivt.

Vi som står bakom motionen: Conny Jakobsson, Olle Andersson, Peter Truedsson, Ulf Sterner, Stefan Tagesson, Fredrik Herskind, Jan Gustavsson, Tobias Bexell, Anders Karlsson

Genom Håkan Åberg