Vildsvinsprov

Vildsvinsprov/Kombiprov kommer i fortsättningen att gå i klubbarnas regi enligt beslut på årsstämman. Länk till provdata, jaktprov se längs ner, där anmälan till prov skall göras, tills vidare gäller samma tider som tidigare med provsäsong och avgifter

Provsäsong 21/8 -31/1

Sydsvenska  Älghundklubben inbjuder till jaktprov på vildsvin.

Från och med 2012-01-01 kan din hund bli Jaktchampion på vildsvin !

Championatsbestämmelserna hittar du på SÄKs hemsida

Nu är det dags att anmäla era hundar till jaktprov på vildsvin.

Proven är officiella och registreras i SKKs hunddata, kommer även att registreras i SÄKs Jyckedata Hitta Älghunden

Pris på SÄKs vildsvinsprov berättigar till start i jaktklass på utställning.

För att starta på prov: Vildsvinsprov

-skall hundägaren vara medlem i någon av SÄKs lokalklubbar.

-skall hunden ha tilldelats lägst Sufficient eller 3:e pris i officiell klass av SKK godkänd

utställning.

-skall hunden vara vaccinerad och ID-märkt. Hundägare håller med avläsare till microchip.

-hunden ska ha fyllt 12 månader för att få starta på vildsvinsprov.

  • Provsäsongen är från 21/8 -31/1 påföljande år
  • Arvode till domaren är 800 kr
  • Anmälningsavgift vildsvinsprov 300 kr
  • Bilersättning till domare 25 kr/ mil
  • Följande gäller för att anmäla på kombiprov:

Hundägaren skall vara medlem i någon av SÄKs lokalklubbar.

Hund ska vara lägst 12 mån.

Hund ska vara utställd med lägst sufficent.

Hund som ej genomfört ett vildsvinsprov (behöver ej vara prisprov) tilldelas domare till ETT (1) prov, när det är genomfört kan ytterligare prov tilldelas om det finns domare att tillgå.

När ni blir tilldelad domare SKA provdag bestämmas inom 14 dagar annars är provet förverkat, ingen anmälningsavgift betalas tillbaka.

Om det blir ett älgprov är det inte kvalificerande för KM eller SM.

Antalet prov vi kan döma är begränsat då vi i dagsläget är få domare.

Anmälningsavgiften kombiprov är 500 kr.

Domararvodet är 800 kr + bilersättning 25 kr/mil

Provsäsongen är 21/8-31/1.

Anmälningstiden går ut 31/12

Länk till anmälan finns på SSÄK:s hemsida Vildsvinsprov. Var noga med att välja kombiprov eller vildsvinsprov.

För proven gäller: Om hunden enbart är chipmärkt ligger det på hundägaren att hålla med chipläsare, kolla med domaren.

Provledare:

Håkan Åberg

070-210 79 06 eller fredskogshakan@hotmail.com

  • Anmälan

Anmälningsavgiften betalas till Sydsvenska Älghundklubben via klubbens payson konto i samband med anmälan ange provform, hundens namn, regnr och ägare.

Provdata.se/vildsvinsprov

Provledare är:

Jan Gustavsson, Usteryd Rydet, 36062 Gemla

0470-77 15 63

usteryds@telia.com

Håkan Åberg

070-2107906

fredskogshakan@hotmail.com

Sista anmälningsdag för pågående provsäsong är 31/12.

Det åligger hundägaren att kontakta domaren inom angiven tid på bekräftelsen annars är provet förverkat, anmälningsavgift återbetalas ej.