SYDSVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

klubben för den aktiva jägaren

Kort referat från årsmötet 2021

På det digitala årsmötet den 28 februari valdes Thomas Melkersson till ordförande. Nya i styrelsen blev också Stefan Yrjas och Roger Nilsson. Sedvanliga årsmötesförhandlingar ägde rum och verksamhetsberättelse för 2020 samt verksamhetsplan för 2021 fastställdes. En...

läs mer

VÅR VERKSAMHET

KONTAKTA OSS