KM

Klubbmästerskap: För att deltaga i  KM eller kvalificera sig för vandringspris skall provet genomförs i ordinarie prov enligt SÄK:S regler (tävlingsprov ej kvalificerande) och ägaren vara medlem i SSÄK  samt betald medlemsavgift.

Klubbmästerskap arrangeras varje år inom klubben. Kvalificerade till KM är de 10 bästa proven från föregående jaktprovsäsong. För att kvalificera sig till KM måste hunden vara HD-röntgad med resultat A eller B samt AD fri och vara utställd i unghundsklass med VG eller i öppen klass efter 15 månaders ålder med minst G som resultat. De hundar som ej är klara med sina utställnings kvalificeringar eller röntgen har till 31/5 att göra detta sedan går platsen till nästa kvalificerade hund.