Unghundsmästerskap

Vilka hundar som kvalificerats sig till unghunds mästerskapet 2022 kan du läsa här.

Om unghunds mästerskapet

Tanken med mästerskapet är att premiera hundar som presterar prisprov i ung ålder, få fler fungerande unghundar ut på prov, få fler jaktprovstarter under förhösten, samt inte minst ett trevligt tävlingsmoment att träffa likasinnade vid. Kvalificerande prov utföres som ett vanligt jaktprov på̊ den egna marken. Finalister och reserver kommer att tas ut på första kollegiet i December. Finalen kommer att äga rum i trakterna runt Malexander på Boxholms skogars marker ? ? Januari 2025
Samling för lottning av provrutor, domare och vägvisare den ?:e med gemensam middag. UM ?/1

Regler för uttagning till SSÄK unghunds mästerskap 2024.

Som grund för kvalificeringen uttages de tio bästa unghundarna med ”prisprov” (födda 2022-2023)  + reserver ut på̊ ordinarie jaktprov  genomförda senast 30 november (tävlingsprov är ej kvalificerande). Vid lika poäng gäller högsta poäng på̊ moment nr 3 (ståndskall på̊ upptagsplatsen) vid lika poäng i detta moment gäller yngsta hund. Ägaren skall vara medlem i SSÄK och provet skall vara genomfört i SSÄK: s regi. Resultaten skall vara känt för klubben till kollegiet i December. I övrigt gäller SÄK,s bestämmelser för jaktprov med älghundar. Klubben står för mat, logi vid finalens genomförande. Domararvode på 800 kr betalas av respektive startande.

Vid frågor så hör av er till:
Roger Nilsson 070-8545710

Boxholms Skogar AB är huvudsponsor för detta mästerskap och ställer upp med provmarker inom ett samlat område. Utan detta fina stöd hade det varit mycket svårt att arrangera ett mästerskap på detta sätt.

Boende vid unghundsmästerskapet, klicka här