Lös och ledhundsprov

Om du tycker det tar tid innan du får domare tilldelad kolla i skräpposten då och då, meddelande från provdata kan ibland hamna där.

Älghund som tillhör medlem i någon av Svenska Älghundsklubbens lokalklubbar, äger rätt att deltaga under förutsättning att den tilldelats lägst 3:pris eller sufficent i officiell klass av SKK godkänd utställning. Är frisk och inte folkilsken, säker för tamdjur, anmälts till deltagande enligt SSÄK:s utfärdade föreskrifter. Är ID-märkt och dess ID nummer registrerats hos SKK (svenskägd hund). SÄK har beslutat att ID-märkning genom tatuering skall gälla för deltagande i klubbens arrangemang. Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att deltaga med microchipsmärkt hund. De microchip som används skall uppfylla ISO –standard 11784 eller 11785. Hunden skall vara minst 12 månader för att få starta på löshundsprov. För att läsa SÄK:s fullständiga jaktprovsbestämmelser för lös/ledhundsprov, Klicka här!     

Alla prov anmäls i provdata, https://www.provdata.se/ssak                           

Provbestämmelser Lös och Ledhundsprov

Tider provsäsong

Löshundsprov                                        21/8 – 31/1

Ledhundsprov                                         1/8 – 31/1

Älgspårprov                                              1/8-28/2

Anmälningsavgifter Lös & Ledhundsprov 300 kr / prov + 50 kr i tillägg för utlandsägd hund

Arvode domare Lös & Ledhundsprov 800 kr (enligt årsmötesbeslut 28/2 2021) Bilersättning , 25 kr/mil Betalas till domaren före provstart provdagen.

Tider och regler för anmälningar till jaktprov.

Sista anmälningsdag för lös, ledhunds prov 15/11. Hundar under 3 år anmälan till 31/12. Hundar med tre (3) förstapris döms till 30/11. Hundar äldre än tre (3) år döms till 15/12 Hundar under 3 års ålder till 31/1 födelsedag gäller. Hundarna delas ut i turordning som anmälan kommit in. Felaktiga anmälningar pga fel ålder på hund och prov utanför fastställd anmälningstid/starttid läggs EJ upp eller kollegieförs. All anmälan till jaktprov går genom provledarna, som delar ut hundarna. Om egna kontakter tas med domare tilldelas hunden ändå enligt kösystemet till berörd domare.

Om hunden enbart är chipmärkt ansvarar hundägaren för att avläsare finns tillgänglig provdagen

Prov från föregående säsong med tilldelad domare skall genomföras senast 20/9,  Prov från föregående säsong med ej tilldelad domare som tilldelas domare innevarande säsong skall genomföras före älgjakts starten i oktober. Prov som ej genomförts och som omfattas av ovanstående stryks sedan från listan respektive datum.

Hundägaren skall kontakta tilldelad domare inom 5 dagar annars är provet förverkat, vid denna kontakt skall även prov dag bestämmas som domaren sedan lägger upp på provdata. Anmälan kan göras till två (2) prov. Anmäls till fler prov på samma hund samtidigt stryks övriga prov, anmälningsavgiften återbetalas ej. Efter att 1 (ett) av 2 anmälda prov genomförts kan ytterligare prov anmälas efter kontakt med provledare,  ordinarie anmälningstid gäller, det får ej finnas mer än två (2) outnyttjade prov anmälda på samma hund tilldelning av domare sker i turordning. Provet skall genomföras inom 30 dagar från kontakt med domaren. Klubbens funktionärer har till viss del förtur i kösystemet anmälningstider samt provtider gäller dock.

Januariprov Januariprov får endast genomföras där älgjakt är lovligt. Om hund går in på mark som inte har januarijakt, måste hunden ovillkorligen kopplas och provet avbrytas. Alla prov i januari genomförs på hundägarens ansvar. Sydsvenska älghundklubben avsäger sig allt ansvar när det gäller januariprov som hamnar på område där det ej är jakttid. Januariprov genomförs med hänsyn till tillgång på domare.

Älgspårprov sista anmälningsdag 31/12. Döms i första hand från 1/8 till älgjaktstart därefter i mån av tillgång på domar. Sista datum för älgspårprov är 28/2 då klubben har dispens genomföra älgspårprov även i Februari.  OBS snödjup max 10 cm. Om inget annat avtalats med provledningen så måste hundägaren ordna med provmarker! 

Anmälningsavgift skall betalas i samband med anmälan.

Anmälningsavgift, kan betalas i samband med anmälan till klubbens Payson-konto. Instruktioner om betalning erhålls automatiskt i samband med komplett anmälan.

Anmälan utan betald anmälningsavgift och betald medlemsavgift i SÄK beaktas ej. Hundar från andra klubbar döms i mån av tid och tillgång på domare

För deltagande i KM och därmed möjlighet kvalificera hunden till SM eller att hunden kvalificerat sig till  klubbens  vandringspriser gäller att provet genomförts i den lokalklubb (SSÄK ) där man valt att ha rösträtt och kvalificerat sig på ordinarie prov enligt SÄK:S regler. Rasmästerskap/tävlingsprov är inte kvalificeringsgrundande.  För deltagande i Unghunds mästerskapet gäller att provet genomförts från 21/8 tom 30/11 i regi av SSÄK och att ägaren är medlem i SSÄK och hunden kvalificerat sig på ordinarie prov enligt SÄK:s regler.  Rasmästerskap/tävlingsprov är inte kvalificeringsgrundande.

Jaktprov Sydsvenska Älghundklubben inbjuder till deltagande i säsongens provverksamhet. Anmälan görs enklast via det nya systemet provdata. Klicka här för att komma direkt till anmälningsformuläret.

Vid frågor kring anmälan, kontakta Kenneth C: da.sydsvenska@gmail.com

Provledare: Norra området Emil Erixon Lärkvägen 9 571 74 Äng 0380-22080 mob 073-506 46 43

Provledare: Sydvästra området Christian Johansson Böjeryds Mellangård 33392 Broaryd 070-584 63 49

Provledare: Sydöstra området Roger Nilsson Grönahult 36052 Kosta 070-854 57 10

Karta provområde.

Provområde