Särskilt älgspårprov

Om du tycker det tar tid att få domare tilldelad kolla i provdata då och då meddelande från provdata kan ibland hamna där.

Älgspårprov 200 kr / prov + 50 kr i tillägg för utlandsägd hund

Domararvode 300 kr + 18,50 kr/mil. betalas till domaren vid provtillfället

Provsäsong för Älgspårsprov 1/8 – 28/2

Anmälningstid  t.o.m. 31/12

Älgspårprov döms i första hand från 1/8 till älgjaktstart därefter i mån av tillgång på domare  tom februari om det är jakttid på älg i det aktuella länet och snödjupet tillåter (10 cm).

Älghund som tillhör medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar, äger rätt att deltaga från 9 månades ålder.

Är frisk och icke folkilsken, säker för tamdjur, anmälts till deltagande enligt SSÄK´s utfärdade föreskrifter.

Är ID-märkt och dess ID nummer registrerats hos SKK (svenskägd hund). SÄK har beslutat att ID-märkning genom tatuering skall gälla för deltagande i klubbens arrangemang. Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger dock rätt att deltaga med microchipsmärkt hund, även om arrangör beslutat om tatuering. De microchip som används skall uppfylla ISO-standard 11784 eller 11785.

Är hunden enbart chipmärkt är det hundägaren, som ansvarar för att avläsare finns tillgänglig provdagen.

Tänk på att vid tidig anmälan förenklas administration och sannolikheten ökar att provet kan genomföras.

För att läsa SÄK:s fullständiga jaktprovsbestämmelser för lös/ ledhundsprov och älgspårprov, klicka HÄR! (pdf.fil) , Klicka här!

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret

Kenneth Carlsson Åkebo Höganäs 4 577 91 Hultsfred Tel: 0703722412 ,  070-685 63 07 Mail : da.sydsvenska@gmail.com

Anmälningsavgift

Anmälningsavgift, 200 kronor, betalas i samband med anmälan till klubbens Payson-konto. Instruktioner om betalning erhålls automatiskt i samband med komplett anmälan.

När anmälan och anmälningsavgift inkommit meddelas hundägaren vilken domare som tilldelats. Det åligger hundägaren att ta kontakt med domaren för överenskommelse om provdag och provmark senast inom 10 dagar . Om så ej sker är provet förverkat.