Sydsvenska Älghundklubbens årsmöte kommer att hållas på Ädelfors folkhögskola Holsbybrunn söndag den 25 februari med start klockan 10:00, alla medlemmar hälsas välkomna

Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast den 15 januari. Dessa läggs sedan ut på vår hemsida. Vid önskemål kan motioner skickas ut efter kontakt med sekreteraren.

Föredrag kommer att hållas av Elias Thuresson om rovdjurens utbredning i vårt område och vad paragraf 28 innebär i användandet, samt lite om älgförvaltningen i framtiden

Efter årsmötet serveras mat som klubben bjuder på. Anmälan för er som önskar mat görs till Bengt-Henry Bergqvist. sekr.ssak@gmail.com mob. 0736796390 senast 18 februari.

Vi hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Styrelsen