Medlemsinfo

Som medlem i Sydsvenska Älghundklubben får du:

  • Årligen 4 nummer av klubbens  tidskrift Älghunden.
  • Rätt att delta på lokalklubbarnas utställningar och jaktprov.
  • Personlig avelsrådgivning.
  • Möjlighet att genom klubbarbete påverka Älghundklubbens syften.

Helbetalande medlem: 300:- Familjemedlem: 60:-

Medlemsskapet löper per kalenderår (jan-dec). Avgiften sätts in på Svenska Älghundklubbens bankgiro nr 218-6179 . Skriv namn, fullständig adress och klubbtillhörighet! Medlemskort kommer på posten, så fort pengarna är registrerade hos SÄK.