Utställning i Torne 1 augusti

Utställningsverksamheten har på grund av den pågående pandemin, gått på sparlåga sedan våren 2020. Tack vara vissa lättnader i restriktionerna kan vi återigen arrangera en utställning. Klubben har därför valt att genomföra en utställning i Torne, söndag den 1 augusti....

Kort referat från årsmötet 2021

På det digitala årsmötet den 28 februari valdes Thomas Melkersson till ordförande. Nya i styrelsen blev också Stefan Yrjas och Roger Nilsson. Sedvanliga årsmötesförhandlingar ägde rum och verksamhetsberättelse för 2020 samt verksamhetsplan för 2021 fastställdes. En...

Vandringspriser säsongen 2020/2021

Då det inte varit några utställningar under året på grund av covid -19 har inte vandringspriserna Aina och Bengt Granflos samt Gunnarås vandringspriser kunnat delas ut detta år då statuterna innefattar utställningar. Följande priser ha delats ut: Klubbmästare Jaktias...