Älgar med hudsår

Älgar med hudsår

Under förra året fick SVA under sensommaren in rapporter om ett stort antal älgar med stora hudsår på framförallt ryggen. Sjukdomen har noterats tidigare, men då endast i sparsam omfattning.   För att få in mera kunskap om sjukdomen, och material för...

Sydsvenska Älghundklubben Årsmöte

Sydsvenska Älghundklubbens årsmöte var i år på Villa Vik i Växjö med ett 70 tal deltagare. Mötet genomfördes programmenligt under säker ledning av Bertil Nilsson Nissafors. Då det kom till den punkt på årsmötet då det skulle röstas om gemensamma nordiska regler...