STYRELSEN FÖR SSÄK HAR BESLUTAT ATT STÄLLA IN 2020 ÅRS UNGHUNDSMÄSTERSKAP, DÅ DET MED GÄLLANDE RESTREKTIONER BETRÄFFANDE COVID 19 INTE BLIR MÖJLIGT GENOMFÖRA DET PÅ ETT SÄKERT SÄTT. VI HOPPADES I DET LÄNGSTA ATT DET SKULLE GÅ ATT GENOMFÖRA, MEN SER OSS TYVÄRR TVUNGNA ATT STÄLLA IN ARRANGEMANGET.

STYRELSEN SSÄK

gm BENGT-HENRY SEKR.