UNGHUNDSMÄSTERSKAPET 2020 INSTÄLLT

STYRELSEN FÖR SSÄK HAR BESLUTAT ATT STÄLLA IN 2020 ÅRS UNGHUNDSMÄSTERSKAP, DÅ DET MED GÄLLANDE RESTREKTIONER BETRÄFFANDE COVID 19 INTE BLIR MÖJLIGT GENOMFÖRA DET PÅ ETT SÄKERT SÄTT. VI HOPPADES I DET LÄNGSTA ATT DET SKULLE GÅ ATT GENOMFÖRA, MEN SER OSS TYVÄRR TVUNGNA...