25 maj började den nya dataskyddskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Lagen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Enligt den nya förordningen så måste alla göras medvetna om vilka uppgifter om den egna personen som finns lagrade på olika ställen – till exempel i medlemsregister – och i vilket syfte uppgifterna lagras samt vad uppgifterna används till. Man måste också ge sitt samtycke till att personuppgifter lagras och används i det angivna sammanhanget. Du kan läsa mer om GDPR på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Du som är medlem i SÄK kommer att få brev där vi ber er att godkänna GDPR och samtidigt hjälper oss att utveckla kommunikationsmöjligheterna med er. Läs budskapet i brevet och följ instruktionerna.
Vi tackar i förväg för att du som medlem hjälper till att utveckla oss!

Länk till sidan som ni kan gå in på: www.provdata.se/gdpr