Om utställningen kan genomföras kommer att meddelas på SSÄK:s hemsida 28/3 2021 och då även anmälan kan börja ske. Sista anmälningsdag 25/4 2021

STYRELSEN SSÄK