Styrelsen vill påminna om att Sydsvenska Älghundklubbens subvention med 500.00 (femhundra kronor) då du röntgar din hund fortfarande gäller. Skanna in ditt kvitto eller sänd en kopia till Kassören.

Bo Kanstedt epost: bokan2@hotmail.se

Köpmannagatan 6

36344 Lammhult

Styrelsen

gm Bengt-Henry Sekr.