Sydsvenska Älghundsklubbens årsmöte blir söndagen 6 mars klockan 10.00 och på grund av osäkerhet kring pandemiläget så kommer mötet att ske via zoom. Det kommer att finnas möjlighet ansluta sig till mötet från klockan 09.30 för att mötet skall kunna starta på utsatt tid.

För att ni ska kunna deltaga i mötet behöver vi följande uppgifter av er: Namn, medlemsnummer samt E-postadress.

För att i de fall där det begärs sluten röstning användes funktionen polis i ZOOM vilket sköts av administratören. Övriga röstningar sker öppet via ZOOM.

Sista anmälningsdag är 19 februari för att vi ska kunna sammanställa och organisera utskick av inloggningsuppgifter för mötet. 

Anmälan skickas till Peter Andersson 073 092 30 31. E-post: ljungstigens@telia.com

Årsmötes handlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan från 22 februari, https://sydsvenska.alghundklubben.com/arsmoteshandlingar

Sidan är lösenordsskyddad och lösenord erhålles i samband med inbjudan till ZOOM mötet som utsändes till de, som anmält sig till mötet enligt ovanstående.

Styrelsen gm

Bengt-Henry Bergqvist Sekr. SSÄK