Det är annorlunda tider nu på grund av den pågående pandemin och det har medfört förändringar för vår verksamhet med jaktprov och utställningar. Jaktproven är löst med att hundar får starta utan merit på utställning men då unga hundar nu är meriterade och intressanta för eventuell avel så uppstår problemet. SÄK:s avelskommitté avråder från att använda hundar i avel som inte är exteriört bedömda och samtidigt är det just nu nästa helt stopp på utställningar. SKK har öppnat upp en möjlighet för klubbarna att erbjuda exteriörbedömning under vissa förutsättningar.

Följande information har klubben fått från SKK
Den nu gällande förordningen som begränsar folksamlingar till maximalt åtta personer gäller även exteriörbedömningar. I antalet åtta personer inkluderas även funktionärer.
Dessutom har SKK uttalat att den verksamhet som ändå genomförs ska avhållas utomhus. Då dessa begränsningarförtillfälletgörattendastettmycketbegränsatantal exteriörbedömningarkommerattkunna genomföras är det viktigt att de hundar som har störst behov prioriteras. 
Det innebär att de tidigare anvisningarna för exteriörbedömningar justeras från och med 1 december 2020 till och med 31 mars 2021. Vid en eventuell förändring av förordningen under denna period kan anvisningarna justeras.

  • Exteriörbedömning riktar sig under denna period till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden.
  • Klubbar uppmanas att i möjligaste mån bistå hundägare med att anordna exteriörbedömning för de hundar som har ett stort behov av detta.
  • Ingen allmän utannonsering av exteriörbedömningstillfällen görs, utan hundägaren kontaktar sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och efterfrågar möjligheten att en exteriörbedömning kan anordnas.
  • Länsklubbar kan anordna exteriörbedömning för samtliga raser och special- eller avtalsanslutna klubbar kan anordna exteriörbedömning för de raser som klubben har rasansvar för.

Sydsvenska Älghundklubben kommer med stöd av ovanstående att anordna två bedömningstillfällen för medlemmar i SSÄK inom klubbens verksamhetsområden.

Jönköping 23/1 2021 plats Jaktia Domare Gunnar Furuvik gäller enbart Jämthund Gråhund samt Östlaika.
Moheda 21/2 2021 plats Bollhallen MohedaDomare Ted Karlsson Samtliga raser

Det kommer endast att vara öppet för hundar enligt punkt 1, tikar och hanar som ska gå i avel. Vi ber er alla att respektera detta då antalet hundar som vi kan erbjuda denna möjlighet är begränsat. Från klubbens sida kan vi inte veta vilka hundar som är berörda utan vi ber istället de som är i behov av exteriör bedömning för att hunden ska kunna gå i avel att anmäla ert intresse.

Detta sker genom e-post till lojs.hakansson@gmail.com Ange hundens namn och registreringsnummer samt namn, adress och telefonnummer till ägaren. Klubben kommer därefter att skicka en inbjudan till dig med uppgifter om plats, dag och tid. Endast hund och förare bereds möjlighet att vara på plats och endast under den tid som anges i kallelsen.

Kostnad för denna bedömning kommer att vara 500:-/hund Betalningsinformation kommer i samband med anmälnings bekräftelse.