Viktig information från Svenska Älghundklubben!

Information om kommande förändrade avelsrekommendationer för Jämthundar
På senare tid har det uppmärksammats en del hundar med bekräftad PRA, och också en del misstänkta fall av PRA. Hund som drabbas blir helt blind förr eller senare.

Nya avelsrekommendationer för Jämthund

Vi har alldeles för få hundar ögonlysta i förhållande till populationen, och mörkertalet kan vara stort. Enda sättet att stoppa denna ärftliga sjukdom är att upptäcka den i tid genom flera ögonlysta hundar, och innan avel. Vi vet för lite om sjukdomsförloppet idag, och har under ett par års tid arbetat ihop med SLU Uppsala för om möjligt kunna hitta den gen som orsakar detta. Vår förhoppning är att i framtiden kunna hitta sjukdomen med ett blodprov och DNA test. Men vi är troligen långt därifrån i dag.

Vi uppmanar lokalklubbar att i egen regi ordna ögonlysning och blodprovstagning för sina medlemmar. Avelskommittén kan vara behjälplig med tillvägagångssättet.Avelskommittén har vid flera utställningar hos olika lokalklubbar tillhandahållit ögonlysning och blodprovstagning till blodbanken.

Vi har hittat flera drabbade hundar och också förvånansvärt långt ner i åldrarna. Bl.a. en 3 årig hund som var i det närmaste blind.SÄK.s Avelskommitté kommer därför med en ny rekommendation enl. nedan från den 1/1 2023.

Ändring av rekommendation vid parning för Jämthundar
Ögonlysning
Hanhund som skall användas i avel skall vara ögonlyst inom ett (1) år före varje parning. Dvs. resultatet är endast giltigt 1 år.
Tik som skall användas i avel skall vara ögonlyst inom ett (1) år före varje parning. Dvs. resultatet är endast giltigt 1 år.Detta gäller även utlandsregistrerade hundar.
Både hane och tik.Både hanen och tiken skall vara fria från PRA, Glaukom, Total katarakt, Bakre pol.katarakt och annan förändring som ögonspecialist bedömer som allvarlig och/eller ärftlig.

SÄKs Avelskommitté

Hela dokumenta gällande avelsrekommendationer för Jämthund finns att läsa på SÄK:s hemsida, klicka här för att komma direkt till sidan.