Domarutbildning

Från och med i höst är det nya provregler vid våra löshundsprov och det har nu blivit dags att genomgå utbildning av de nya jaktprovs reglerna för älghundar. Det är en förutsättning att du som provledare, provläsare, domare, elev /aspirant genomgår utbildningen, för...

PM Moheda-utställningen

Välkomna till Moheda-utställningen söndag den 13 februari. Tack vare mycket stort intresse har det utökats till tre ringar och extra domare är Gunnar Furvik.Domare ring 1: Nina Karlsdotter. jämthundar utom juniorklasser.Domare ring 2: Anna Törnlöv, juniorklass hanar...

Vi flyttar ut Mohedautställningen

Under rådande omständigheter med den pågående pandemin måste vi flytta utställningen i Moheda till utomhus. Vi siktar på ett härligt senvinterväder och många fina hundar som ska bedömas. Domare är Nina Karlsdotter och Anna Törnlöv. Ytterligare domare kan bli aktuellt...

Curre och Athos på dubbel-SM

Årets Älghunds-SM är lite unikt, det ska faktiskt avgöras två SM samtidigt! Förra året satte pandemin stopp för mycket. Så också för älghunds-SM som helt enkelt fick ställas in. Beslutet blev senare att när väl restrektionerna släpper så ska både SM 2020 och SM 2021...