Då var det dags för en ny provsäsong. Lite justerade regler och anvisningar gällande anmälan som ni ska hålla koll på

Prov från förra säsongen
Prov från föregående säsong med tilldelad domare skall genomföras senast 20/9,  Prov från föregående säsong med ej tilldelad domare som tilldelas domare innevarande säsong skall genomföras före älgjakts starten i oktober. Prov som ej genomförts och som omfattas av ovanstående stryks sedan från listan respektive datum.

5 dager och 30 dager
För att bereda möjlighet för så många som möjligt att gå prov under säsongen har vi justerat reglerna kring anmälan och följande gäller från 1 juni.
Efter anmälan tilldelas domare. Hundägaren skall kontakta tilldelad domare inom 5 dagar annars är provet förverkat, vid denna kontakt skall även prov dag bestämmas som domaren sedan lägger upp på provdata.

Max 2 prov
Anmälan kan göras till två (2) prov. Anmäls till fler prov på samma hund samtidigt stryks övriga prov, anmälningsavgiften återbetalas ej. Efter att 1 (ett) av 2 anmälda prov genomförts kan ytterligare prov anmälas efter kontakt med provledare,  ordinarie anmälningstid gäller, det får ej finnas mer än två (2) outnyttjade prov anmälda på samma hund tilldelning av domare sker i turordning. Provet skall genomföras inom 30 dagar från kontakt med domaren.
Klubbens funktionärer har till viss del förtur i kösystemet anmälningstider samt provtider gäller dock.

Viktiga datum
Sista anmälningsdag för lös-, ledhundsprov 30/11. Hundar under år anmälan till 31/12. Hundar med tre (3) förstapris döms till 30/11. Hundar äldre än tre (3) år döms till 15/12 Hundar under 3 års ålder till 31/1 födelsedag gäller. Hundarna delas ut i turordning som anmälan kommit in. Felaktiga anmälningar pga fel ålder på hund och prov utanför fastställd anmälningstid/starttid läggs EJ upp eller kollegieförs. 
All anmälan till jaktprov går genom provledarna, som delar ut hundarna. Om egna kontakter tas med domare tilldelas hunden ändå enligt kösystemet till berörd domare.

Läs hela dokumentet här