Vi har i Älghunden meddelat att årsmötet/60 års Jubileet kommer att hållas den 5 mars 2022. På grund av ökningen av fall i den pågående pandemi med åtföljande restriktioner har styrelsen beslutat att årsmötet även i år kommer bli digitalt.

Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast 16 Januari

Sydsvenska Älghundsklubbens årsmöte blir söndagen 6 mars klockan 10.00 och kommer att ske via zoom. Det kommer att finnas möjlighet ansluta sig till mötet från klockan 09.30 för att mötet skall kunna starta på utsatt tid.

För att ni ska kunna deltaga i mötet behöver vi följande uppgifter av er: Namn, medlemsnummer samt E-postadress.

För att i de fall där det begärs sluten röstning användes funktionen polis i ZOOM vilket sköts av administratören. Övriga röstningar sker öppet via ZOOM.

Sista anmälningsdag 19 februari för att vi ska kunna sammanställa och organisera utskick av inloggningsuppgifter för mötet. 

Peter Andersson 073 092 30 31. E-post: ljungstigens@telia.com

Årsmötes handlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan från 22 februari.

(sydsvenskaalghundklubben.se)

Årsmöteshandlingar. Sydsvenska Älghundklubben.

Sidan är lösenordsskyddad inloggningsuppgifter och lösenord erhålles i samband med inbjudan till ZOOM mötet som utsändes till de, som anmält sig till mötet enligt ovanstående.

Styrelsen gm

Bengt-Henry Bergqvist Sekr. SSÄK