Tyvärr har det visat sig att en del av er som anmält till Torne inte har fått PM med information om startnummer och ankomsttider. Felet beror på att flera e-postprogram tenderar att markera utskick från Provdata som ”skräppost” eller ännu sämre som spam. I fall med skräppost kan ni hitta dom i ert program men går det som spam är risken att mailet aldrig når fram till er. Vi har i nuläget ingen 100% lösning på problemet. Tips kan vara att lägga till e-postadressen outgoing@provdata.se som en betrodd e-postadress, det kan lösa problemet vid nästa utskick.

Har ni fått er bekräftelse på anmälan så är det ok. Startnummer löser vi på plats när ni kommer och PM med ankomsttider ser ni nedan.

PM

Välkomna till Torne-utställningen söndag den 1 aug. Tack vare mycket stort intresse har det utökats till fyra ringar och extra domare är Christina Bjerstedt-Ohlsson.

Domare ring 1: Gunnar Furvik. jämthundar, alla klasser utom valpar och juniorer
Domare ring 2: Erna-Britt Nordin. gråhund, alla klasser utom valpar och juniorer
Domare ring 3: Lars Widén, karelsk björnhund, hälleforshund, västsibirisk lajka, östsibirisk lajka
Domare ring 4: Christina Bjerstedt-Ohlsson, jämthundar, valpar och juniorer. gråhund, valpar och juniorer

Personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana skall inte komma till utställningen. Vi kommer att hålla Folkhälsomyndighetens rekommendation om social distansering och uppmanar till att följa det genom att hålla avstånd och respektera tiderna då raser och klasser har specifika starttider enligt nedan. När din hund är färdigbedömd uppmanar vi att du lämnar utställningsområdet, allt för att minska risk för smittspridning under den pågående pandemin.
Tänk även på att din hund skall vara vaccinerad enligt gällande regler.

I samband med utställningen i Torne kommer vi lotta ut en Artemis pejl som Tracker sponsrar oss med. Alla som startar under dagen har chans att vinna, startar man fler hundar har man större chans då det är en lott per hund. Om man anmält men inte startar är man ej med i utlottningen. Dragning sker runt kl 12.00 i någon av ringarna mellan två klasser. Inget krav på närvaro men det är givetvis roligare om vi har möjlighet att ta en bild på den som vinner. Lycka till!
För deltagande i lotteriet krävs att både anmälningsavgiften och medlemsavgiften i Svenska Älghundklubben är betald.
– Vi ber Dig hålla ordning (tyst) på Din hund både i och utanför utställningsringen.
Nummerlappen kommer att delas ut i insläppet i samband med vaccinationskontrollen.

Ringfördelning och ankomsttider
Ring 1
09:00 Jämthund hanar, unghundklass, jaktklass
10:00 Jämthund hanar, öppenklass, championklass.
11:00 Jämthund tikar, unghundklass, jaktklass.
12:00 Jämthund tikar, öppenklass, veteranklass
Ring 2
09:00 Gråhund hanar, unghundklass, jaktklass
10:00 Gråhund hanar, öppenklass.
11:00 Gråhund tikar, unghundklass, jaktklass.
12:00 Gråhund tikar, öppenklass.
Ring 3
09:00 Östsibirisk lajka hanar, samtliga klasser
10:00 Östsibirisk lajka tikar, samtliga klasser .
11:00 Västsibirisk lajka, samtliga klasser, hälleforshund, samtliga klasser .
12:00 Karelsk björnhund, samtliga klasser.
Ring 4
09:00 Gråhund hanar, valpklass och juniorklass
10:00 Gråhund tikar, valpklass och juniorklass.
11:00 Jämthund hanar, valpklass och juniorklass
12:00 Jämthund tikar, valpklass och juniorklass.

Tävlingsföreskrifter

Hundägare skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar.
Vid samägande skall båda ägarna vara medlem. Kontroll kommer att ske!

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:
Fyra års regeln gäller om hunden är vaccinerad vid ett års ålder.
– Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
– Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder.
Vaccinationen får dock inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.SKK rekommenderar att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektionoch parainfluensa (kennelhosta).
I övrigt hänvisas till SKK:s bestämmelser.
Obs! Glöm inte att ta med vaccinationsintyget i original eller infört i registreringshandling.

– Valpar under 4 månader och hundar som saknar medhavt vaccinationsintyg är inte välkomna in på utställningsområdet.

Är hunden enbart märkt med tatuering, se till att hundens ID:märkning i vänster öra är läsbart!!! Tvätta och raka bort behåring om nödvändigt!

Inga kläder eller liknande med kennelnamn- och eller hundnamn etc, får bäras under pågående bedömning i utställningsring, gäller både ras och finalring.