Välkomna till Moheda-utställningen söndag den 13 februari. Tack vare mycket stort intresse har det utökats till tre ringar och extra domare är Gunnar Furvik.
Domare ring 1: Nina Karlsdotter. jämthundar utom juniorklasser.
Domare ring 2: Anna Törnlöv, juniorklass hanar jämthund och Gråhundar.
Domare ring 3: Gunnar Furvik. juniorklass tikar jämthund samt övriga raser.

Personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana skall inte komma till utställningen.
Vi kommer att hålla Folkhälsomyndighetens rekommendation om social distansering och uppmanar till att följa det genom att hålla avstånd och respektera tiderna då raser och klasser har specifika starttider enligt nedan. När din hund är färdigbedömd uppmanar vi att du lämnar utställningsområdet, allt för att minska risk för smittspridning under den pågående pandemin.Tänk även på att din hund skall vara vaccinerad enligt gällande regler.

I samband med utställningen i Moheda kommer vi lotta ut en Tracker Artemis pejl som www.allmogejakt.se sponsrar oss med. Alla som startar under dagen har chans att vinna, startar man fler hundar har man större chans då det är en lott per hund. Om man anmält men inte startar är man ej med i utlottningen. Dragning sker runt kl. 12.00 i någon av ringarna mellan två klasser. Inget krav på närvaro men det är givetvis roligare om vi har möjlighet att ta en bild på den som vinner. Lycka till!
För deltagande i lotteriet krävs att både anmälningsavgiften och medlemsavgiften i Svenska Älghundklubben är betald.

Vi ber Dig hålla ordning (tyst) på Din hund både i och utanför utställningsringen. Nummerlappen kommer att delas ut i insläppet i samband med vaccinationskontrollen.

Ring 1
09:00 Jämthund alla valpar, Jämthund hanar, unghundklass.
10:00 Jämthund hanar, jaktklass, öppenklass, championklass.
11:00 Jämthund tikar, unghundklass, jaktklass.
12:00 Jämthund tikar öppenklass, Jämthund avelsklasser och uppfödarklass.
Ring 2
09:00 Jämthund hanar, juniorklass, .
10:00 Gråhund hanar, valpklass, juniorklass, unghundklass.
11:00 Gråhund hanar, jaktklass.
12:00 Gråhund hanar, öppenklass, tikar, juniorklass, unghundklass, jaktklass, öppenklass, avelsklass hanar.
Ring 3
09:00 Jämthund tikar, juniorklass.
11:00 Karelsk björnhund, samtliga, Norsk älghund svart, Västsibirisk lajka, samtliga
12:00 Östsibirisk lajka, samtliga. Hälleforshund samtliga

Tävlingsföreskrifter
Hundägare skall vara medlem i någon av Svenska Älghundklubbens lokalklubbar. Vid samägande skall båda ägarna vara medlem. Kontroll kommer att ske!

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:
Fyra års regeln gäller om hunden är vaccinerad vid ett års ålder.
– Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
– Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder.
Vaccinationen får dock inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.SKK rekommenderar att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektionoch parainfluensa (kennelhosta). I övrigt hänvisas till SKK:s bestämmelser. Obs! Glöm inte att ta med vaccinationsintyget i original eller infört i registreringshandling.

Hund som är färdigbedömd och ej skall delta i uppfödar- eller avelsklass uppmanas att lämna utställningen. (Kolla med uppfödaren/ägaren till avelshunden/tiken innan du åker).

– Valpar under 4 månader och hundar som saknar medhavt vaccinationsintyg är inte välkomna in på utställningsområdet.

Inga kläder eller liknande med kennelnamn- och eller hundnamn etc, får bäras under pågående bedömning i utställningsring, gäller både ras och finalring.