Nu är det klart vilka hundar som kvalificerat sig till klubbmästerskapet. De hundar som ännu inte är klara med utställning och röntgen har till den 30 maj på sig att få detta klart.

På följande länk ser ni vilka hundar som kvalificerat sig:

Om Sydsvenska älghundsklubbens klubbmästerskap

För att deltaga i  KM eller kvalificera sig för vandringspris skall provet genomförts i ordinarie prov enligt SÄK:S regler och ägaren vara medlem i SSÄK  samt betald medlemsavgift, och att provet genomförts inom föreskriven starttid.

Klubbmästerskap arrangeras varje år inom klubben. Kvalificerade till KM är de 10 bästa proven från föregående jaktprovssäsong. Kombiprov, det vill säga hund, som är anmäld till gris/älgprov där provet blir älgprov är inte kvalificerande till KM. För att kvalificera sig till KM/SM måste hunden vara både HD- och AD röntgad. HD röntgad med resultat A eller B,  AD röntgad skall vara friröntgad. (AD röntgen gäller ej gråhundar) samt vara utställd i unghundsklass med VG som resultat eller i öppen klass efter 15 månaders ålder med minst G som resultat. De hundar, som ej är kvalificerade (utställning röntgen) har till den 30 maj att ordna detta. Sedan går platsen till nästa kvalificerade hund.