Vi har i år ett väldigt högt tryck på våra jaktprovsdomare och hela organisationen kring jaktproven. Redan nu konstaterar vi att vi kommer inte att hinna med och döma alla de jaktprov som är anmälda, och då har vi ändå inte kommer till sista anmälningsdag för unga hundar.

Vi gör alla så gott vi kan och klubbens domare kommer att göra sitt bästa men ni måste ha förståelse att det kan bli kärvt att hinna med. Samtidigt vill vi vädja att ni som anmält, och anmäler, följer våra regler för anmälan och hur domaren ska kontaktas samt hur provdag bestäms. https://sydsvenska.alghundklubben.com/los-och-ledhundsprov/

Till er som anmält till prov som ni redan nu vet att ni inte kommer att gå. Snälla, ta kontakt med domaren och meddela det så kan han/hon kanske döma en annan hund istället istället för att vänta på att ni ska gå.

Har du intresse av att börja döma jaktprov? Prata med någon domare du känner så kan han/hon förklara hur det går till och vad som krävs av dig som domare. Vi önskar fler som engagerar sig i vår jaktprovsverksamhet.