I den gångna helgen 28/29 8 genomfördes domarutbildningar med elev och aspirantprov. Duktiga hundar var engagerade. Två aspiranter blev klara med sina prov och är därmed klara domare efter kollegiet. Samt ytterligare elever klarade sina elevprov och har bara sitt aspirantprov kvar att genomföra, samt någon gjorde sitt första elevprov. Tyvärr var det någon anmäld elev, som inte kom utan att meddela detta. Totalt en mycket lyckad helg för elever och aspiranter.