Länsstyrelserna i de olika länen har beviljat dispens för älgspårprov under februari månad. Domare som ska döma älgspårprov ska kunna visa upp tillståndet för det län där älgspårprovet genomförs. Ni hittar länkar nedan till pdf filer med respektive läns beslut – för utskrift eller för att spara i mobilen.

Beslut dispens Jönköping

Beslut dispens Skåne

Beslut dispens Kronoberg

Beslut dispens Östergötland

Beslut dispens Kalmar

Beslut dispens Blekinge

Bakgrund

Den 31 augusti 2021 ansökte Svenska Älghundsklubben och dess lokalklubbar om dispens för att kunna genomföra särskilt älgspårprov under februari månad.
Länsstyrelsen har beviljat dispenser då de finner att det är av vikt och en samhällsnytta att förmågan finns, att genomföra bra eftersök efter älg vid trafikolyckor och jakt samt möjligheten att behålla och utveckla kvaliteten på jakthundar. Med hänsyn till att provet genomförs med kopplad hund som rör sig sakta genom terrängen, anser inte Länsstyrelsen att det föreligger någon risk för att viltet stressas eller tar skada.