Jan Gustavsson » Utställning

Läs ”Villkor för SÄK:s utställningar” för mer information om rätt att ställa ut. Anmälningsavgifter

  • Valpklass 130 kr
  • Veteranklass 190 kr
  • Övriga 310 kr

Avgiften sätts in på SSÄK:s  Pg: 57 81 27-3 i samband med anmälan. Betala I första hand med payson i samband med anmälan. Vid betalning ange namn, adress, hund, regnr, klass.  Ofullständiga betalningar behandlas ej! Anmälan hittar du via provdata .se Gå in på provdata.se scrolla ner till SSÄK där finns anmälan till utställningar i klubbens regi.

SSÄK arrangerar tre utställningar varje år:

Moheda i februari, Torne i maj och Skedhult i september.

Utställningskommittén

Jan Gustavsson

Foto av Jan Gustavsson
Ledamot Postadress Usteryd Rydet Gemla 360 32 Telefon hem: 0470-771 563 Mobil: 070-577 15 63