Kort referat från årsmötet 2021

På det digitala årsmötet den 28 februari valdes Thomas Melkersson till ordförande. Nya i styrelsen blev också Stefan Yrjas och Roger Nilsson. Sedvanliga årsmötesförhandlingar ägde rum och verksamhetsberättelse för 2020 samt verksamhetsplan för 2021 fastställdes. En...

Vandringspriser säsongen 2020/2021

Då det inte varit några utställningar under året på grund av covid -19 har inte vandringspriserna Aina och Bengt Granflos samt Gunnarås vandringspriser kunnat delas ut detta år då statuterna innefattar utställningar. Följande priser ha delats ut: Klubbmästare Jaktias...

Årsmötet kommer att hållas digitalt

Vi har i Älghunden meddelat att årsmötet kommer att hållas på ASA Herrgård den 28 februari 2021. På grund av pågående pandemi med åtföljande restriktioner kommer årsmötet att bli digitalt. Sydsvenska Älghundsklubbens årsmöte söndagen den 28 februari 2021 klockan 10.00...