KM

Klubbmästerskap: För att deltaga i  KM eller kvalificera sig för vandringspris skall provet genomförs i ordinarie prov enligt SÄK:S regler och ägaren vara medlem i SSÄK  samt betald medlemsavgift.

Klubbmästerskap arrangeras varje år inom klubben. Kvalificerade till KM är de 10 bästa proven från föregående jaktprovsäsong. För att kvalificera sig till KM måste hunden vara HD-röntgad med resultat A eller B samt vara utställd efter 15 månaders ålder med minst G som resultat.

KM går 2017 i trakterna av Skillingaryd